नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
पाँचथर

 • २०७४ फाल्गुण ३० सम्मको राहदानी (M.R.P) बनी आएको । २०७४-१२-२५

  मिति २०७४ साल फाल्गुण ३० गतेसम्म यस कार्यालयमा राहदानी (M.R.P) फाराम पेश गर्नेहरुको राहदानी बनी आएकोले वितरण भईरहेको जानकारी गरिन्छ ।

 • जिल्लास्थित कार्यालय प्रमुखज्यूहरुको बैठकको निर्णय २०७४-१२-५

  मिति २०७४ चैत्र ५ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री प्रकाशचन्द्र अधिकारीज्यूको अध्यक्षतामा बसेको पाँचथर जिल्लाका कार्यालय प्रमुखज्यूहरुको बैठकमा विविध विषयहरुमा छलफल भई देहायबमोजिम निर्णय गरियो ।  देहायः- १. जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयहरुको सेवा, प्रवाह, योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन अवस्था र प्रगतिको सम्बन्धमा बैठकमा समीक्षा गरियो । २. क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्र, धनकुटाको च.नं. ३८९, मिति २०७४।१२।०१ को पत्र मार्फत धनकुटा स्थित निजामती आवसीय विद्यालयमा शैक्षिक-शत्र २०७५ को लागि विद्यार्थी भर्ना खुलेको सूचना सम्बन्धमा र पूर्व क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, इटहरीबाट जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, पाँचथरलाई प्राप्त पत्रको सम्बन्धमा बैठकमा ब्यहोरा नअवगत भयो । ३. जिल्लास्थित सबै सरकारी कार्यालयहरुले सार्वजनिक…

 • २०७४ साल फाल्गुण १४ सम्मको राहदानी (MRP)बनी आएको । २०७४-१२-४

  मिति २०७४ साल फाल्गुण १४ गतेसम्म यस कार्यालयमा राहदानी (M.R.P) फाराम पेश गर्नेहरुको राहदानी बनी आएकोले वितरण भईरहेको जानकारी गरिन्छ ।

 • जिल्लास्थित कार्यालयका सूचना अधिकारीज्यूहरुको बैठक २०७४-१२-४

  मिति २०७४ चैत्र ४ गते आइतबारका दिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री प्रकाशचन्द्र अधिकारीज्यूको अध्यक्षतामा बसेको पाँचथर जिल्लास्थित कार्यालयका सूचना अधिकारीहरुको बैठकमा विविध विषयहरुमा छलफल भई देहायबमोजिम निर्णय गरियो ।  देहायः-  १. अघिल्लो बैठकबाट भएका निर्णयहरु अनिवार्य रुपमा आ-आफ्नो कार्यालयमा कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा छलफल भयो । कार्यान्वयन हुन बाँकी निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने । २. सेवा प्रवाह गर्दा छिटो छरितो र पारदर्शितवरले गर्ने र कार्यालयलाई सूचना मैत्री बनाउने । ३. क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्र, धनकुटाको च.नं. ३८९, मिति २०७४।१२।०१ गतेको पत्रको व्यहोरा बैठकसमक्ष अवगत भयो ।     

 • एकीकृत घुम्ती शिविर सञ्चालन २०७४-११-२८

  जनतालाई घर दैलोमा पुगी सेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले सदरमुकामबाट दुर्गममा रहेको तुम्बेवा गाउँपालिकामा मिति २०७४।११।२३ गतेदेखि ऐ. २५ गतेसम्म घुम्ती शिविर सञ्चालन गरेर निम्नानुसार सेवा प्रवाह गरेको व्यहोरा अनुरोध छ । निम्नानुसारः सि.नं. कार्यालय सेवाको प्रकार सेवाको लाभग्राही संख्या कैफियत १ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर नागरिकता वितरण महिला-९७ पुरुष-६८ जम्मा- १६५ जना   २ महिला तथा बालबालिका कार्यालय, पाँचथर परिचयपत्र वितरण रातो-५ निलो-९ पहेलो-६ सेतो-३ जम्मा-२३ जना   ३ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, पाँचथर दाँत परीक्षण ६५ जना   आँखा परीक्षण २१४ ज ना   ल्याव ६१ जना   गर्भवती भिडियो एक्स्रे १२९ जना   पाठेघरको मुखको क्यान्सर परीक्षण ४५ जना  …

 • २०७४ साल माघ १० सम्मको राहदानी (M.R.P) बनी आएको । २०७४-११-१६

  मिति २०७४ साल माघ १० गतेसम्म यस कार्यालयमा राहदानी (M.R.P)फाराम पेश गर्नेहरुको राहदानी बनी आएकोले वितरण भईरहेको जानकारी गरिन्छ ।

 • सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन,२०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) र २०७४-११-१५

  सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) र नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम प्रस्तुत गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाँचथरसँग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण

 • जिल्लास्थित कार्यालय प्रमुखज्यूहरुको बैठकको निर्णय २०७४-११-६

    मिति २०७४ फाल्गुण ६ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री प्रकाशचन्द्र अधिकारीज्यूको अध्यक्षतामा बसेको पाँचथर जिल्लाका कार्यालय प्रमुखज्यूहरुको बैठकमा विविध विषयहरुमा छलफल भई देहायबमोजिम निर्णय गरियो ।  देहायः- १. सवै कार्यालयहरुले जनताले सुशासनको प्रत्यक्ष अनुभूत गर्न सक्ने गरी सेवा प्रवाहलाई अझबढी सहज, सरल, छिटोछरितो र सेवाग्राहीमैत्री बनाउने । हरेक कार्यालय प्रमुखले सेवाग्राहीका गुनासा र समस्याहरुलाई महत्व दिइ उचित संवोधनको व्यवस्था मिलाउने । झिनामसिना कारणले सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्न नसक्ने वा ढिला सेवा प्राप्त हुने अवस्थाको अन्त्य गर्ने । कर्मचारीले निर्धारित आचारण व्यवहार प्रदर्शन गरी अनुकरणीय बन्ने र तोकिएको पोषाक, परिचय-पत्र लगाई कार्यालय समयको पालना गर्ने । २. जिल्लास्थित सबै सरकारी कार्यालयहरु…

 • जिल्लास्थित कार्यालयका सूचना अधिकारीज्यूहरुको बैठक २०७४-११-६

  मिति २०७४ फाल्गुण ६ गते आइतबारका दिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री प्रकाशचन्द्र अधिकारीज्यूको अध्यक्षतामा बसेको पाँचथर जिल्लास्थित कार्यालयका सूचना अधिकारीहरुको बैठकमा विविध विषयहरुमा छलफल भई देहायबमोजिम निर्णय गरियो ।  देहायः- १. सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढाउने । सरकारी निकाय र स्थानीय सञ्चार माध्यमका बीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध कायम गरी सूचनामैत्री वातावरण सृजना गर्न सबै कार्यालयले आवश्यक कार्य गर्ने । कार्यालयको web site update गर्ने, सूचना पाटीको प्रयोग बढाउने, सूचना प्रवाहलाई अझबढी व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन समय-समयमा सूचना अधिकारी र पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम गर्ने । उजुरी पेटीका, गुनासो व्यवस्थापन, नागरिक वडापत्र, प्रतिक्षालय लगायतको व्यवस्थापनलाई थप व्यस्थित र प्रभावकारी  बनाउने । २. सूचनाको हक…

 • २०७४ साल पौष २८ सम्मको राहदानी (M.R.P) बनी आएको २०७४-१०-२४

  मिति २०७४ साल पौष २८ गतेसम्म यस कार्यालयमा राहदानी (M.R.P)फाराम पेश गर्नेहरुको राहदानी बनी आएकोले वितरण भईरहेको जानकारी गरिन्छ ।

 • राहदानी (M.R.P) बापतको राजश्व शूल्क बैंक दाखिला २०७४-१०-२४

  उपरोक्त सम्बन्धमा राहदानी (M.R.P) बापतको राजश्व शूल्क यस कार्यालयमा नगदै लिने गरिएकोमा मिति २०७४ फाल्गुण १ गते देखि नेपाल बैंक लिमिडेट, फिदिम शाखाको राजश्व खाता नं. क १११८ मा जम्मा गरी भौचर यस कार्यालयको राहदानी शाखामा दाखिला गर्नुहुन सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

 • अनुमती प्राप्त र अत्यावश्यक सवारी साधन चलाउने बारे २०७४-८-७

  मिति २०७४।०८।१० गते आइतबारका दिन प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनका दिन अनुमती प्राप्त र अत्यावश्यक सवारी साधनबाहेक अन्य नीजि तथा सार्वजनिक सवारी साधनहरु चलाउन नपाउने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ ।

 • अनुगमन भ्रमण २०७४-७-२७

  क्षेत्रीय सुरक्षा समितिका पदाधिकारीहरुको पाँचथर जिल्ला अनुगमन भ्रमण

 • जिल्ला प्रशासन कार्यालयको जानकारी एवं सूचना २०७४-७-२९

  सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन,२०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ को प्रयोजनका लागि सार्वजनिक गरिएको सूचना

 • हातहतियार तथा खरखजना बुझाउने सम्बन्धि सुचना २०७३-१२-१०

  आगामी मिति २०७४/०१/३१ गतेका दिन हुन गईरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा अवाञ्छित कृयाकलाप हुन नदिनको लागी जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुबाट ईजाजत प्राप्त ठुला तथा साना हतियारहरु यहि मिती २०७३/१२/११ गतेदेखि मिती २०७३/१२/३० भित्रमा स्थानीय प्रहरी कार्यालयहरु मार्फत श्री जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पाँचथरमा बुझाउन हुन मिति २०७३/११/२४ गतेको जिल्ला सुरक्षा समिति पाँचथरको निर्णयानुसार यो सुचना जारी गरिएको छ । तोकिएको म्याद भित्र ठुला तथा साना हतियार नबुझाएमा नियमानुसार कारवाही भई जाने व्यहोरा समेत अग्रिम जानकारी गराईन्छ ।

 • बढुवा सम्बन्धमा । २०७३-११-१८

  लोक सेवा आयोग पुर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय धनकुटाबाट नेपाल प्रशासन सेवा/सामान्य प्रशासन समुह (रा.प.अनं.प्रथम श्रेणि) नायब सुब्बा पदको प्रतिशत निर्धारण भई आयोगको विज्ञापन सुचना नं. २३१/७३/७४ र ३८०/७३/७४ अनुसार पर्न आएका बढुवाका सम्भाव्य उम्मेद्वारहरुको दरखास्त उपर वढुवा समितिको मिति २०७३/११/१७ को बैठकबाट देहाय बमोजिम बढुवा सिफारिस गर्ने निर्णय भएको हुँदा निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा २०(४) र दफा २४(च) को प्रयोजनार्थ यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ । विवरण हेर्न डाउनलोड गर्नुहोस ।

 • राहदानि प्राप्त भएको बारे । २०७३-११-६

             मिति २०७३ पौष २९  गते देखी माघ ११ गते सम्म राहदानि प्राप्त गर्न यस कार्यालयमा दरखास्त  पेश गर्नुहुने सेवाग्राहीहरुको राहदानि प्राप्त भएको छ । राहदानी प्राप्त गर्न दरखास्त पेश गर्नुहुने सेवाग्राही आफैले रसिद लिएर कार्यालयमा सम्पर्क राख्नुहुन अनुरोध छ । नामावली हेर्न डाउनलोड गर्नुहोस ।  Additional Documents

 • राहदानि प्राप्त भएको बारे । २०७३-१०-२५

             मिति २०७३ पौष १४  गते देखी पौष २८ गते सम्म राहदानि प्राप्त गर्न यस कार्यालयमा दरखास्त  पेश गर्नुहुने सेवाग्राहीहरुको राहदानि प्राप्त भएको छ । राहदानी प्राप्त गर्न दरखास्त पेश गर्नुहुने सेवाग्राही आफैले रसिद लिएर कार्यालयमा सम्पर्क राख्नुहुन अनुरोध छ । नामावली हेर्न डाउनलोड गर्नुहोस ।

 • राहदानि प्राप्त भएको बारे । २०७३-१०-९

  मिति २०७३ म‌ंसिर ३०  गते देखी पौष १३ गते सम्म राहदानि प्राप्त गर्न यस कार्यालयमा दरखास्त  पेश गर्नुहुने सेवाग्राहीहरुको राहदानि प्राप्त भएको छ । राहदानी प्राप्त गर्न दरखास्त पेश गर्नुहुने सेवाग्राही आफैले रसिद लिएर कार्यालयमा सम्पर्क राख्नुहुन अनुरोध छ । नामावली हेर्न डाउनलोड गर्नुहोस ।

 • राहदानि प्राप्त भएको बारे । २०७३-९-१९

  मिति २०७३ कार्तिक २६ देखी म‌ंसिर २९ गते सम्म राहदानि प्राप्त गर्न यस कार्यालयमा दरखास्त  पेश गर्नुहुने सेवाग्राहीहरुको राहदानि प्राप्त भएको छ । राहदानी प्राप्त गर्न दरखास्त पेश गर्नुहुने सेवाग्राही आफैले रसिद लिएर कार्यालयमा सम्पर्क राख्नुहुन अनुरोध छ । नामावली हेर्न डाउनलोड गर्नुहोस ।© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय