Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

पाँचथर, फिदिम

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs
  • कार्यालय भवन


  • जोरपोखरी

  • याङवरक गा.पा क्षेत्रमा पाइने रेड पाण्डा

  • फिदिम बजार


  • कार्यालय परिसरमा निर्मित बगैचा

  • सादुटार

  • पाँचथर जिल्लाको नक्शा


सबै सूचना
सबै समाचार
मुरारी वस्ती
मुरारी वस्ती

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नारायण न्यौपाने
नारायण न्यौपाने

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सूचना अधिकारी)
9852676476

निर्मल तुम्राेक
निर्मल तुम्राेक

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी


सबै सूचना
सबै समाचार