Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

पाँचथर, फिदिम

  • कार्यालय भवन
    जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

सबै समाचार
सबै सूचना
प्रकाशचन्द्र अधिकारी
प्रकाशचन्द्र अधिकारी

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

दिनानाथ लम्साल
दिनानाथ लम्साल

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सूचना अधिकारी)

निर्मल तुम्राेक
निर्मल तुम्राेक

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी


सबै समाचार
सबै सूचना
प्रकाशचन्द्र अधिकारी
प्रकाशचन्द्र अधिकारी

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

दिनानाथ लम्साल
दिनानाथ लम्साल

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सूचना अधिकारी)

निर्मल तुम्राेक
निर्मल तुम्राेक

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी