Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

पाँचथर, फिदिम

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

फाल्गुनन्द गाउँपालिकामा बन्दै गरेको ई.प्र.चौ.को प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूबाट निरिक्षण