Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

पाँचथर, फिदिम

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

final(1).JPG
कार्यालय भवन
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर