Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

पाँचथर, फिदिम

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको सातौं गाउँ सभामा मन्तव्य राख्खदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यू ।