Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

पाँचथर, फिदिम

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

मिति २०७५।१२।०२ गते नेपाल भारत सीमा क्षेत्र चियाभञ्ज्याङमा निरीक्षण तथा छलफल कार्यक्रम