Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

पाँचथर, फिदिम

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूबाट मिति २०७६।०३।१८ गते प्रहरी चौकी फलैचाको अनुगमन तथा निरीक्षण