Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

पाँचथर, फिदिम

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूबाट मिति २०७५।१२।२८ गते प्रहरी चौकी प्राङवुङको अनुगमन तथा निरीक्षण

59295526_840230833027438_250128299634720768_n.jpg
प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूबाट मिति २०७५।१२।२८ गते प्रहरी चौकी प्राङवुङको अनुगमन तथा निरीक्षण