Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

पाँचथर, फिदिम

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

नारायण न्यौपाने


नारायण न्यौपाने


नारायण न्यौपाने
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सूचना अधिकारी
शाखा राहदानी
पद सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल narayann33@gmail.com
सम्पर्क 9852676476
ठेगाना Sundar Harichha Muncipality 1, मोरङ्ग
बहाल मिति २०७५ माघ १३