Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

पाँचथर, फिदिम

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

निर्मल तुम्राेक


निर्मल तुम्राेक


निर्मल तुम्राेक
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

शाखा नागरिकता तथा प्रतिलिपी शाखा
पद सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल tumroknirmal@gmail.com
सम्पर्क 9842746557
ठेगाना फिदिम नगरपालिका पाँचथर
बहाल मिति २०७५ कार्तिक ४