Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

पाँचथर, फिदिम

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

जिल्लास्थित कार्यालय प्रमुखज्यूहरुको मिति २०७६।०६।०५ गते बसेको बैठकको निर्णय समाचार जिल्लास्थित कार्यालय...


मिति २०७६ साल असोज ५ गतेका दिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री मुरारी वस्तीज्यूको अध्यक्षतामा बसेको पाँचथर जिल्लाका कार्यालय प्रमुखज्यूहरुको बैठकमा विविध विषयहरुमा छलफल भई देहायबमोजिम निर्णय गरियो ।