Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

पाँचथर, फिदिम

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

सूचना


मिति सूचना विवरण फाईलहरु एक्सन
2076-07-01 मिति २०७६ साल भाद्र १३ गते देखि भाद्र २९ गते सम्म यस कार्यालयमा राहदानी (M.R.P) फाराम पेश गर्नेहरुको राहदानी बनी आएकोले वितरण भईरहेको जानकारी गरिन्छ ।
6 घण्टा अगाडी
2076-06-08 मिति २०७६ साल श्रावण ३१ गते देखि भाद्र १२ गते सम्म यस कार्यालयमा राहदानी (M.R.P) फाराम पेश गर्नेहरुको राहदानी बनी आएकोले वितरण भईरहेको जानकारी गरिन्छ ।
23 दिन अगाडी
2076-05-18 मिति २०७६ साल श्रावण १५ गते देखि श्रावण २९ गते सम्म यस कार्यालयमा राहदानी (M.R.P) फाराम पेश गर्नेहरुको राहदानी बनी आएकोले वितरण भईरहेको जानकारी गरिन्छ ।
1 महिना अगाडी
2076-05-01 मिति २०७६ साल श्रावण ०१ गते देखि श्रावण १४ गते सम्म यस कार्यालयमा राहदानी (M.R.P) फाराम पेश गर्नेहरुको राहदानी बनी आएकोले वितरण भईरहेको जानकारी गरिन्छ ।
2 महिना अगाडी
2076-04-27 मिति २०७६ साल आषाढ ३१ गतेसम्म यस कार्यालयमा राहदानी (M.R.P) फाराम पेश गर्नेहरुको राहदानी बनी आएकोले वितरण भईरहेको जानकारी गरिन्छ ।
2 महिना अगाडी