Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

पाँचथर, फिदिम

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

प्रमुख पर्यटकीय स्थलहरु


मिति प्रमुख पर्यटकीय स्थलहरु विवरण फाईलहरु एक्सन
2075-10-10 लब्रेकुटी
2075-10-10
2075-10-10 सिलौटी
2075-10-10
2075-10-10 पौवा भञ्ज्याङ
2075-10-10
2075-10-10 आगेजुङ गुम्बा
2075-10-10
2075-10-10 हिलिहाङ दरबार
2075-10-10