Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

पाँचथर, फिदिम

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

आ.ब. २०७६।०७७ सालको श्रावण महिनाको कार्यसम्पादन प्रगति विवरण

26 दिन अगाडी

2076-05-06


श्रावण_महिनाको_मासिक_प्रगति_विवरण_001.jpg तस्बिर :

सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस