Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

पाँचथर, फिदिम

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय पाँचथरका प्रमुख श्री ईश्वरी प्रसाद अधिकारीको विदाइ कार्यक्रममा यहाँको उपस्थितिका लागि अनुरोध छ ।

2 महिना अगाडी

2076-04-24


घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय पाँचथर का प्रमुख श्री ईश्वरी  प्रसाद अधिकारीको विदाइ कार्यक्रममा यहाँको उपस्थितिका लागि अनुरोध छ ।  @cdo office panchthar. Date 2076/04/24 .Time - 03:00 pm.

सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस