Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

पाँचथर, फिदिम

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

मिति २०७५ साल चैत्र ५ गते बसेको जिल्लास्थित कार्यालय प्रमुखज्यूहरुको बैठकको निर्णय

7 महिना अगाडी

2075-12-07


Attached Files

सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस