Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

पाँचथर, फिदिम

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

२०७६ साल म‌ंसिर १४ गते देखी २९ गते सम्म यस कार्यालयमा फाराम पेश गर्नेहरुको MPR बनी आएको ।

1 महिना अगाडी

2076-09-24


मिति २०७६ साल म‌ंसिर १४ गते देखी म‌ंसिर २९ गते सम्म यस कार्यालयमा राहदानी (M.R.P) फाराम पेश गर्नेहरुको राहदानी बनी आएकोले वितरण भईरहेको जानकारी गरिन्छ । राहदानी प्राप्त गर्नको लागि आफ्नो नेपाली नागरिकता एवं राहदानी दर्ता कागज सहित उपस्थित हुनु हुन अनुरोध गरिन्छ ।