Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

पाँचथर, फिदिम

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

सशस्त्र द्वन्द्व तथा ऐतिहासिक जन आन्दोलनको क्रममा घाइते भई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई घाइते अपाङगता प्रतिशतन निर्धारण तथा पुनरावलोकन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

25 दिन अगाडी

2076-04-10


सूचना_001.jpg तस्बिर :

सशस्त्र द्वन्द्व तथा ऐतिहासिक जन आन्दोलनको क्रममा घाइते भई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई घाइते अपाङगता प्रतिशतन निर्धारण तथा पुनरावलोकन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस