Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+
बाढी पूर्वानुमान बुलेटिन (Flood Forecast Bulletin) (२०७९-०४-२२ गते)
जिल्ला दररेट आ.व. ०७९/८० को प्रकाशन
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथरको सूचनाको हक सम्बन्धी त्रैमासिक प्रकासन, (२०७९ बैशाख देखि असारसम्म)
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति पाँचथरको मिति २०७६।०९।२१ गतेको निर्णय तथा २२ ओं भुकम्प सुरक्षा दिवस सम्बन्धी कार्यक्रमहरु
2076-09-24
24 पुस
आ.ब. २०७६।०७७ सालको कार्तिक महिनाको कार्यसम्पादन प्रगति विवरण
2076-08-04
04 मङ्सिर
आ.ब. २०७६।०७७ सालको कार्तिक महिनाको कार्यसम्पादन प्रगति विवरण
2076-08-04
04 मङ्सिर
जिल्लास्थित कार्यालय प्रमुखज्यूहरुको मिति २०७६।०७।०६ गते बसेको बैठकको निर्णय ।
2076-07-07
07 कार्तिक
जिल्लास्थित कार्यालय प्रमुखज्यूहरुको मिति २०७६।०६।०५ गते बसेको बैठकको निर्णय ।
2076-07-07
07 कार्तिक
आ.ब. २०७६।०७७ सालको भाद्र महिनाको कार्यसम्पादन प्रगति विवरण
2076-06-06
06 अशोज
सुरेश न्यौपाने
सुरेश न्यौपाने

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

तिर्थ राज पौडेल
तिर्थ राज पौडेल

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

(सूचना अधिकारी)

9852676476

गौरव ढुंगेल
गौरव ढुंगेल

प्रशासकीय अधिकृत

राहुल सिंह
राहुल सिंह

प्रशासकीय अधिकृत

सांगठनिक संरचना हेर्नुहाेस्
भर्खरै अध्यावधिक सामाग्रीहरु

नागरिक वडापत्र

हामीले प्रवाह गर्ने सेवाको जानकारी


नागरिक वडापत्रको प्रकार
शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी

कोठा नं : ९ कार्य सम्पादन गरिने समयः पेश भएकै दिन । | रु.१० को टिकट । |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : प्रकाश अधिकारी / स्थानीय प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षा शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : सुरेश न्यौपाने

वंशज नेपाली नागरिकता सम्बन्धी

कोठा नं : 11 प्रमाण पुगेकोमा पेश भएकै दिन ।  | नागरिकताका लागि रु. १०।– र प्रतिलिपीका लागि रु. १३।– को टिकट |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : लक्ष्मीप्रसाद बाँस्काेटा / नागरिकता तथा प्रतिलिपी शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : सुरेश न्यौपाने

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता (महिलाका लागि) सम्बन्धीः

कोठा नं : 11  प्रमाण पुगेकोमा पेश भएकै दिन । नागरिकता लगायतका प्रमाणपत्रहरु सक्कल प्रति देखाउनु पर्ने हुँदा साथै लिई आउनु पर्नेछ । | दस्तुर : नागरिकताका लागि रु. १०।– र प्रतिलिपीका लागि रु. १३।– को टिकट |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : लक्ष्मीप्रसाद बाँस्काेटा / नागरिकता तथा प्रतिलिपी शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : सुरेश न्यौपाने

कर्मचारी परिवारका लागि नागरिकता सम्बन्धी

कोठा नं : 11 प्रमाण पुगेकोमा पेश भएकै दिन । | नागरिकताका लागि रु. १०।– र प्रतिलिपीका लागि रु. १३।– को टिकट |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : लक्ष्मीप्रसाद बाँस्काेटा / नागरिकता तथा प्रतिलिपी शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : सुरेश न्यौपाने

वंशज, वैवाहिक अंगीकृत, अंगीकृत तथा जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपिः

कोठा नं : 11 प्रमाण पुगेकोमा पेश भएकै दिन ।  | नागरिकताका लागि रु. १०।– र प्रतिलिपीका लागि रु. १३।– को टिकट |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : लक्ष्मीप्रसाद बाँस्काेटा / नागरिकता तथा प्रतिलिपी शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : सुरेश न्यौपाने

नाबालक परिचय पत्र तथा प्रतिलिपि सम्बन्धी

कोठा नं : 11 प्रमाण पुगेकोमा पेश भएकै दिन । | नागरिकताका लागि रु. १०।– र प्रतिलिपीका लागि रु. १३।– को टिकट |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : लक्ष्मीप्रसाद बाँस्काेटा / नागरिकता तथा प्रतिलिपी शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : सुरेश न्यौपाने

नाम, थर, उमेर फरक परेको विवरण सम्बन्धीः

कोठा नं : 11 प्रमाण पुगेकोमा पेश भएकै दिन ।  | नागरिकताका लागि रु. १०।– र प्रतिलिपीका लागि रु. १३।– को टिकट |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : लक्ष्मीप्रसाद बाँस्काेटा / नागरिकता तथा प्रतिलिपी शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : सुरेश न्यौपाने

कुनै व्यहोरा प्रमाणित सम्बन्धी

कोठा नं : 11 प्रमाण पुगेकोमा पेश भएकै दिन । | नागरिकताका लागि रु. १०।– |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : लक्ष्मीप्रसाद बाँस्काेटा / नागरिकता तथा प्रतिलिपी शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : सुरेश न्यौपाने

साविकमा जारी भएका नाता प्रमाणित प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि सम्बन्धीः

कोठा नं : 11 प्रमाण पुगेकोमा पेश भएकै दिन ।  | नागरिकताका लागि रु. १०।–  |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : लक्ष्मीप्रसाद बाँस्काेटा / नागरिकता तथा प्रतिलिपी शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : सुरेश न्यौपाने

हातहतियार इजाजतः

कोठा नं : ९ प्रक्रिया पुगेकै दिन | रु १०।– को टिकट तथा हातहतियार खरखजाना नियमावली बमोजिम |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : प्रकाश अधिकारी / स्थानीय प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षा शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : सुरेश न्यौपाने

हातहतियार नामसारी सम्बन्धी

कोठा नं : ९  प्रक्रिया पुगेकै दिन नोट :  नागरिकता लगायत पेश भएका प्रमाणहरु सक्कल प्रतिहरु देखाउनु पर्ने हुंदा साथै लिई आउनुपर्नेछ ।   | रु १०।– को टिकट तथा हातहतियार खरखजाना नियमावली बमोजिम |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : प्रकाश अधिकारी / स्थानीय प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षा शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : सुरेश न्यौपाने

हातहतियार नवीकरण सम्बन्धीः

कोठा नं : ९ प्रक्रिया पुगेकै दिन | रु. १० को टिकट । जिल्ला र अञ्चल भित्रको नबिकरण दस्तुर रु.१५०।– देश भित्रको लागि दस्तुर रु.३००।–(विलम्ब शुल्क नियमानुसार)   |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : प्रकाश अधिकारी / स्थानीय प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षा शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : सुरेश न्यौपाने

हातहतियार इजाजत प्रतिलिपि सम्बन्धी

कोठा नं : ९ प्रक्रिया पुगेकै दिन | रु. १० को टिकट । (विलम्ब शुल्क नियमानुसार) |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : प्रकाश अधिकारी / स्थानीय प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षा शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : सुरेश न्यौपाने

विष्फोटक पदार्थ सम्बन्धी

कोठा नं : ९ कार्य सम्पादन गरिने समयः प्रक्रिया पुगेकै दिन | दस्तुर : रु. १० को टिकट । |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : प्रकाश अधिकारी / स्थानीय प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षा शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : सुरेश न्यौपाने

संस्था दर्ता सम्बन्धी

कोठा नं : ९ प्रक्रिया पुगेकै दिन | रु. १० को टिकट । दर्ता शूल्क रु. १०००। |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : प्रकाश अधिकारी / स्थानीय प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षा शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : सुरेश न्यौपाने

संस्था नवीकरण

कोठा नं : ९ प्रक्रिया पुगेकै दिन | रु. १० को टिकट । नवीकरण शूल्क रु. ५००। विलम्ब शुल्क नियमानुसार |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : प्रकाश अधिकारी / स्थानीय प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षा शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : सुरेश न्यौपाने

संस्थाको विधान संशोधन

कोठा नं : ९ प्रक्रिया पुगेकै दिन | रु. १० को टिकट  |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : प्रकाश अधिकारी / स्थानीय प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षा शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : सुरेश न्यौपाने

छापाखाना संचालन सम्न्नधी इजाजत

कोठा नं : ९ यथाशिघ्र | रु. १० को टिकट  |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : प्रकाश अधिकारी / स्थानीय प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षा शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : सुरेश न्यौपाने

संस्था दर्ता प्रमाण पत्र तथा स्वीकृत विधानको प्रतिलिपि सम्बन्धी

कोठा नं : ९ कार्य सम्पादन गरिने समयः प्रक्रिया पुगेकै दिन | रु. १० को टिकट र प्रत्येक पानाको रु ३।– का दरको टिकट |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : प्रकाश अधिकारी / स्थानीय प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षा शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : सुरेश न्यौपाने

जिल्लामा संस्थाको शाखा खोल्ने सम्बन्धी

कोठा नं : ९ प्रक्रिया पुगेकै दिन | रु. १० को टिकट  |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : प्रकाश अधिकारी / स्थानीय प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षा शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : सुरेश न्यौपाने

गुनासो तथा ठाडो उजुरी सम्बन्धी

कोठा नं : ९ यथाशिघ्र | रु. १० को टिकट  |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : प्रकाश अधिकारी / स्थानीय प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षा शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : सुरेश न्यौपाने

पत्रपत्रिका दर्ता सम्बन्धी

कोठा नं : ९ प्रक्रिया पुगेकै दिन | दैनिक रु. १०००।, अर्थ साप्ताहिक रु. ७००।, साप्ताहिक रु. ५००।, पाक्षिक रु. ३००। मासिक र अन्य रु. २००। |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : प्रकाश अधिकारी / स्थानीय प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षा शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : सुरेश न्यौपाने

जनजाती प्रमाणित सम्बन्धी

कोठा नं : ९ प्रक्रिया पुगेकै दिन | रु. १० को टिकट  |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : प्रकाश अधिकारी / स्थानीय प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षा शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : सुरेश न्यौपाने

दैवी प्रकोप सहायता वितरण सम्बन्धी

कोठा नं : ९ प्रक्रिया पुगेकै दिन | रु. १० को टिकट  |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : प्रकाश अधिकारी / स्थानीय प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षा शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : सुरेश न्यौपाने

कालो बजारी सम्बन्धीः

कोठा नं : ९ प्रक्रिया पुगेकै दिन | : निवेदनमा रु. १०। को टिकट |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : प्रकाश अधिकारी / स्थानीय प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षा शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : सुरेश न्यौपाने

पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2078-06-10 08:04:40

© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

Powered By: ProActive Developers