Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

पाँचथर, फिदिम

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

पाँचथर, फिदिम

मिति २०७६।०३।०६ गते जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको आयोजनामा सरोकारवाला पक्षहरुको सक्रिय सहभागितामा संयुक्त रुपमा विपद् (पहिरो) उद्दार, राहत वितरण सम्बन्धी १ दिने अभ्यास कार्यक्रम सम्पन्न गरियो ।