Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

पाँचथर, फिदिम

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

पाँचथर, फिदिम

मिति २०७६।०२।२९ गते तेह्रथुम र पाँचथर जिल्लाको सुरक्षा नियकायका प्रमुखहरुको संयुक्त सुरक्षा समन्वय बैठक