Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

पाँचथर, फिदिम

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

पाँचथर, फिदिम

मिति २०७५।१११।२५ मा पाँचथर जिल्लास्थित कुम्मायक गाउँपालिकामा डिपबोरिङ वाटर आयोजना समुद्घाटन