Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

पाँचथर, फिदिम

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

पाँचथर, फिदिम

पाँचौ अन्तराष्ट्रिय योग दिवश मिति २०७६।०३।०६ गते व्यापक जनसहभागितामा प्रभात फेरि कार्यक्रमसहित मनाइयो।