Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

पाँचथर, फिदिम

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

पाँचथर, फिदिम

प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूबाट मिति २०७५।११।२१ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथरको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण