Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

पाँचथर, फिदिम

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

पाँचथर, फिदिम

प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूबाट मिति २०७५।१२।२८ गते प्रहरी चौकी प्राङवुङको अनुगमन तथा निरीक्षण

59295526_840230833027438_250128299634720768_n.jpg
प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूबाट मिति २०७५।१२।२८ गते प्रहरी चौकी प्राङवुङको अनुगमन तथा निरीक्षण