Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

पाँचथर, फिदिम

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

पाँचथर, फिदिम

सुख्खा ग्रस्त क्षेत्र तुम्बेवा (आङना) को निर्माणाधिन लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना २०७६।११।२५