Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

पाँचथर, फिदिम

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

पाँचथर, फिदिम

तमोर करीडोरको सडक अनुगमनका क्रममा धनकुटा र पाँचथरको (तुम्बेवा) को सीमा स्थल २०७६।११।२५