Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

पाँचथर, फिदिम

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

पाँचथर, फिदिम

धनञ्जय कुमार शाह


धनञ्जय कुमार शाह


धनञ्जय कुमार शाह
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

शाखा नागरिकता तथा प्रतिलिपी शाखा
पद सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल dj.gov.np@gmail.com
सम्पर्क 9852676476
ठेगाना Gauriganj Ga.Pa. 3, झापा
बहाल मिति २०७७ माघ २५