Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

पाँचथर, फिदिम

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

पाँचथर, फिदिम

नारायण न्यौपाने


नारायण न्यौपाने


नारायण न्यौपाने
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

शाखा राहदानी
पद सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल narayann33@gmail.com
सम्पर्क 9851029140
ठेगाना Sundar Harichha Muncipality 1, मोरङ्ग
बहाल मिति २०७६ माघ १३