Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

पाँचथर, फिदिम

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

पाँचथर, फिदिम

पुण्य प्रसाद ढकाल

  • पुण्य प्रसाद ढकाल

पुण्य प्रसाद ढकाल


पुण्य प्रसाद ढकाल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पद प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प.द्वितीय
इमेल dhakalpunya2010@yahoo.com
सम्पर्क 9852627777
ठेगाना म्याङ्लुङ्ग नगरपालिका 2, तेह्रथुम
बहाल मिति २०७७ पुष ९