Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

पाँचथर, फिदिम

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

पाँचथर, फिदिम

२०७८।०४।०१ गते देखि २०७८।०४।१५ गते सम्म यस कार्यालयमा फाराम पेश गर्नेहरुको MRP बनी आएको ।

2 महिना अगाडी

2078-03-13


२०७८।०४।०१ गते देखि २०७८ ।०४।१५ गते सम्म यस कार्यालयमा फाराम पेश गर्नेहरुको MRP बनी आएकोले वितरण भईरहेको जानकारी गरिन्छ । राहदानी प्राप्त गर्नको लागि आफ्नो नेपाली नागरिकता एवं राहदानी दर्ता कागज सहित उपस्थित हुनु हुन अनुरोध गरिन्छ ।