Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

पाँचथर, फिदिम

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

पाँचथर, फिदिम

2076-09-16

2076-09-16


Visit Nepal -2020

पाँचथर जिल्लामा पाल्नुहुने सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरुलाई हार्दिक स्वागत

पाँचथर जिल्ला भ्रमणमा आउँदा छुटाउन नहुने महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थलहरुः

Attached Files