Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

पाँचथर, फिदिम

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

पाँचथर, फिदिम

जिल्लास्थित विभिन्न विद्यालयहरुमा सञ्चालित माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (SEE) २०७५ को अनुगमन तथा निरीक्षण