Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+

राहदानी फाराम संकलन सम्बन्धी

2075-10-11

2075-10-11


                            संलग्न गर्नु पर्ने कागजातहरु/प्रक्रिया

१) फोटो टाँसी आवेदकले सही गरेको राहदानी आवेदन फाराम (तोकिएको मापदण्ड बमोजिमको हुनुपर्ने) २ प्रति ।

२) नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको छायाप्रति–१ प्रति र फोटो (फोटो तोकिएको मापदण्ड बमोजिमको हुनुपर्ने) २ प्रति ।

३) नावालकको हकमा नाबालक परिचय पत्रको छाँयाप्रति–१

४) विवाहित महिलाको हकमा नागरिकता प्रमाणपत्रमा पतिको नाम उल्लेख नभएको अवस्थामा विवाह दर्ता प्रमाणपत्र र पतिको नागरिकता प्रमाणपत्रको छायाप्रति ।

५) अन्य जिल्लाबाट नागरिकता लिई बसाई सराई गरी आएकाको हकमा बसाई सराई प्रमाणपत्र, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय/इलाका प्रशासन कार्यालयको अभिलेख खुलेको पत्र र जग्गाधनि पुर्जा ।

६) नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको फोटो स्पष्ट नभएमा सो को प्रतिलिपी नागरिकता लिई पेश गर्न पर्ने ।

७) अन्य जिल्लावाट जारी भएका नागरिकताका हकमा सम्वन्धित जिल्लावाटै आवेदन गर्नु पर्ने ।

८) दु्रत सेवामार्फत राहदानी विभागबाट सेवा लिने हकमा नागरिकताको अभिलेख भिडाई सिफारिस गरिने ।

जिम्मेवार पदाधिकारी: सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी/शाखा हेर्ने नायब सुब्बा

उजुरी सुन्ने अधिकारी – प्र.जि.अ

दस्तुर : साधारण राहदानीको लागि रु. ५,०००।– र हराएकोमा पुनः वनाउदा रु. १०,०००।– द्रुत सेवाको दस्तुर केन्द्रीय राहदानी विभागमा वुझाउने ।

नेपाली नागरिकता लगायतका प्रमाण पत्रहरु सक्कल प्रति देखाउनु पर्ने हुँदा साथै लिई आउनु पर्नेछ ।

१० वर्ष भन्दा मुनीका बच्चाको नावालक परिचयपत्रबाट राहदानी सिफारिस गर्दा ५ वर्षको लागि मात्र Validity राख्दा राजश्व दस्तुर रु.२५००।– लाग्ने

कार्य सम्पादन गरिने समयः प्रमाण पुगेकोमा पेश भएकै दिन ।

                          फोटो नापकोलागि ICAO को Template

पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2078-06-10 08:04:40

© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

Powered By: ProActive Developers