Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

पाँचथर, फिदिम

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

पाँचथर, फिदिम

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 पुण्य प्रसाद ढकाल पुण्य प्रसाद ढकाल प्रमुख जिल्ला अधिकारी 9852627777
dhakalpunya2010@yahoo.com
2 धनञ्जय कुमार शाह धनञ्जय कुमार शाह सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नागरिकता तथा प्रतिलिपी शाखा 9852676476
dj.gov.np@gmail.com
3 प्रकाश अधिकारी प्रकाश अधिकारी नायब सुब्बा स्थानीय प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षा शाखा 9852684922
dpanchthar@gmail.com
4 लक्ष्मीप्रसाद बाँस्काेटा लक्ष्मीप्रसाद बाँस्काेटा नायब सुब्बा नागरिकता तथा प्रतिलिपी शाखा 9844671977
5 सुरेश अधिकारी सुरेश अधिकारी नायब सुब्बा मुद्धा शाखा 9852660348
sureshadk11@gmail.com
6 उदय कुमार राई उदय कुमार राई खरिदार राहदानी शाखा 9849812950
chamlingudaya17@gmail.com
7 कुमारी तामाङ कुमारी तामाङ खरिदार नागरिकता तथा प्रतिलिपी शाखा 9842683116
tmgkumari075@gmail.com
8 बिमल राई बिमल राई खरिदार मुद्धा शाखा 9852647810
rbimalbantawa@gmail.com
9 तारा ढुँगाना तारा ढुँगाना सहायक कम्प्यूटर अपरेटर नागरिकता तथा प्रतिलिपी शाखा 9867990051
tdhungana100@gmail.com
10 दोनुषा थाम्सुहाङ दोनुषा थाम्सुहाङ सहायक कम्प्यूटर अपरेटर स्थानीय प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षा शाखा 9862690407
subbadiwni@gmail.com
11 सन्तोष राई सन्तोष राई हलुका सवारी चालक 9842794215
12 बेदनिधि खनाल बेदनिधि खनाल कार्यालय सहयोगी नागरिकता तथा प्रतिलिपी शाखा 9862664054
13 सुविता थाम्सुहाङ सुविता थाम्सुहाङ कार्यालय सहयोगी नागरिकता तथा प्रतिलिपी शाखा 9844620063
14 खेमनाथ लुईटेल खेमनाथ लुईटेल कार्यालय सहयोगी दर्ता चलानी शाखा 9844653967
15 निधीनाथ बाँस्कोटा निधीनाथ बाँस्कोटा कार्यालय सहयोगी राहदानी शाखा 9807963429
16 प्रेमचन्द्र काफ्ले प्रेमचन्द्र काफ्ले कार्यालय सहयोगी स्थानीय प्रशासन / आर्थिक प्रशासन 9842141729
17 daopanchthar daopanchthar
daopanchthar@moha.gov.np