Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

पाँचथर, फिदिम

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

पाँचथर, फिदिम

मिति २०७५।१२।१४ गते प्रदेश नं. १ का माननीय प्रदेश प्रमुख प्रा.डा. गोविन्दबहादुर तुम्वाहाङज्यूसँग जिल्लाको कार्यक्रममा सरिक