Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

पाँचथर, फिदिम

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

पाँचथर, फिदिम

पाँचथर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सहायक जिल्ला अधिकारीहरु बिच भएको कार्य सम्पादन संझौताको झलक ।