Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

पाँचथर, फिदिम

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

पाँचथर, फिदिम

पाँचथर र ताप्लेजुङ जिल्लाको सुरक्षा समितिको समनयात्मक बैठक सीमास्थल काबेलीमा सम्पन्न, २०७६।११।२०