Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

पाँचथर, फिदिम

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

पाँचथर, फिदिम

प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूहरुको नामावली

क्र.सं

पद

नामथर

देखि

सम्म

ग्रामिण विकास अधिकृत

श्री काशिनाथ खनाल

 

 

विशेष अधिकृत

श्री मुक्तिनाथ काफ्ले

 

 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री दामोदर प्रसाद उपाध्याय

 

 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री सन्त बहादुर राई

 

 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री पुन्य प्रसाद निरौला

 

 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री महाप्रसाद भण्डारी

 

 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री नारायण प्रसाद ओझा

 

 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री चन्द्र प्रसाद पाण्डे

 

 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री विश्वनाथ उपाध्याय

 

 

१०

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री दुर्गा प्रसाद आचार्य

 

 

११

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री डम्मरु बल्लभ भट्टराई

 

 

१२

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री रामकृष्ण भुर्तेल

 

 

१३

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री बालेश्वर प्रसाद सिंह

 

 

१४

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री ठाकुर प्रसाद पाण्डे

 

 

१५

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री प्रेम प्रसाद ओली

 

 

१६

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री भगवानि सिंह

२०३८

२०३९

१७

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री टिकादत्त निरौला

२०३९

२०४३/११/१२

१८

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री मुकुन्द प्रसाद आचार्य

२०४३/११/१७

२०४४/०९/२१

१९

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री तिर्थप्रसाद ज्ञवाली

२०४४/१०/०६

२०४६/०३/०२

२०

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री केशव प्रसाद पौडेल

२०४६/०४/०१

२०४७/०४/०८

२१

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री मोहन प्रसाद ढकाल

२०४७/०५/१५

२०४७/११/०२

२२

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री ध्रुवराज बाग्ले

२०४७/११/१७

२०४८/०८/०३

२३

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री केदार मान अमात्य

२०४८/०८/१७

२०४९/०९/०७

२४

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री ज्ञानदर्शन उदास

२०४९/०९/१५

२०५१/०१/११

२५

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री गजेन्द्र राम भट्टराई

२०५१/०१/१४

२०५१/११/०३

२६

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री श्याम सुन्दर शर्मा

२०५१/११/१४

२०५२/०६/२९

२७

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री गोविन्द प्रसाद अधिकारी

२०५२/०७/१९

२०५३/०६/१५

२८

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री मान प्रसाद प्रधान

२०५३/०७/१५ 

२०५३/१२/२७

२९

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री राम प्रसाद न्यौपाने

२०५४/०१/०५

२०५४/०७/२४

३०

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री विष्णु प्रसाद अर्याल

२०५४/०९/२४ 

२०५६/०८/१२

३१

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री रत्नकाजी बज्राचार्य

२०५६/०९/०१

२०५८/०६/०३

३२

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री जीवन प्रसाद ओली

२०५८/०६/२४ 

२०६०/०१/०७

३३

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री जनार्दन शर्मा अधिकारी

२०६०/०१/११

२०६२/०१/२९

३४

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री गोविन्दमणि भुर्तेल

२०६२/०२/१२ 

२०६३/०२/०८

३५

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री हरिकृष्ण उपाध्याय

२०६३/०३/२९

२०६४/१०/०६

३६

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री उमेशकुमार सिंह

२०६४/१०/२७ 

२०६५/०८/०६

३७

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री डुल्लुराज बस्नेत

२०६५/०८/२२

२०६८/०३/१५

३८

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री बाबुराम खतिवडा

२०६८/०३/१७ 

२०६८/१०/२१

३९

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री डुल्लुराज बस्नेत

२०६८/११/०९

२०६९/०१/२६

४०

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री कोशहरि निरौला

२०६९/०१/३१ 

२०७१/०१/२३

४१

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री प्रदीपराज कणेल

२०७१/०२/०५

२०७२/०२/३१

४२

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री पुरुषोत्तम घिमिरे

२०७२/०२/३२

२०७३/०२/२२

४३

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री किरण थापा  

२०७३/०२/२३

२०७३/११/२२

४४

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री बिनोदकुमार खड्का

२०७३/११/२३

२०७४/०५/१४

४५

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री लक्ष्मीदेवी होमागाई (खतिवडा)

२०७४/०५/१६ 

२०७४/१०/१६

४६

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री प्रकाशचन्द्र अधिकारी

२०७४/१०/१८

२०७५।११।१२