Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

पाँचथर, फिदिम

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

पाँचथर, फिदिम

जिल्लास्थित कार्यालय प्रमुखज्यूहरुको मिति २०७६।०७।०६ गते बसेको बैठकको निर्णय ।

2076-07-07

2076-07-07


मिति २०७६ साल कार्तिक ६ गतेका दिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री मुरारी वस्तीज्यूको अध्यक्षतामा बसेको पाँचथर जिल्लाका कार्यालय प्रमुखज्यूहरुको बैठकमा विविध विषयहरुमा छलफल भई देहायबमोजिम निर्णय गरियो । 

Attached Files