Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

पाँचथर, फिदिम

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

पाँचथर, फिदिम

फालेलुङ गाउँपालिकामा एकीकृत घुम्ती सेवा शिविर सञ्चालन

2075-09-04

2075-09-04


जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथरको संयोजनमा जनतालाई घर दैलोमा पुगी सेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले सदरमुकामबाट दुर्गममा रहेको फालेलुङ गाउँपालिकामा वडा नं.  ३ मछेबुङमा मिति २०७५ साल मंसिर २८ एकीकृत घुम्ती शिविर सेवा कार्यक्रम सम्पन्न भई निम्नानुसार सेवा प्रवाह गरेको व्यहोरा अनुरोध छ ।

सि.नं.

कार्यालय

सेवाको प्रकार

सेवाको लाभग्राही संख्या

कैफियत

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

नागरिकता वितरण

महिलाः ८७

पुरुषः ५०

जम्माः १३७ जना

 

जिल्ला अस्पताल पाँचथर

स्वास्थ्य परीक्षण एवं औषधी वितरण

११० जना

 

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी पाँचथर शाखा

रक्त समूह परीक्षण

३७ जना

६ जनाद्वारा रक्तदान

स्थानीय निकाय पशु शाखा र कृषि शाखा

पशु तथा कृषि सम्बन्धी औषधी विउ विजन वितरण