Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

पाँचथर, फिदिम

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

पाँचथर, फिदिम

प्रमुख पर्यटकीय स्थलहरु


मिति प्रमुख पर्यटकीय स्थलहरु विवरण फाईलहरु एक्सन
2075-10-10 लब्रेकुटी
2075-10-10
2075-10-10 सिलौटी
2075-10-10
2075-10-10 पौवा भञ्ज्याङ
2075-10-10
2075-10-10 आगेजुङ गुम्बा
2075-10-10
2075-10-10 हिलिहाङ दरबार
2075-10-10