Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+
अनुचित लेनदेन (मिटर व्याज) सम्बन्धी नयाँ निवेदन तत्कालको लागि स्थगन गरिएको सम्बन्धी सूचना ।
आ.ब. ०८०।८१ सालको कार्तिक महिनाको सम्पादित कार्यसम्पादन प्रगति विवरण ।
स्वत:प्रकाशन Pro-active Disclosure २०८० श्रावण देखि असोज मसान्तसम्म
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति पाँचथरको मिति २०७६।०९।२१ गतेको निर्णय तथा २२ ओं भुकम्प सुरक्षा दिवस सम्बन्धी कार्यक्रमहरु
2076-09-24
24 पुस
आ.ब. २०७६।०७७ सालको कार्तिक महिनाको कार्यसम्पादन प्रगति विवरण
2076-08-04
04 मङ्सिर
आ.ब. २०७६।०७७ सालको कार्तिक महिनाको कार्यसम्पादन प्रगति विवरण
2076-08-04
04 मङ्सिर
जिल्लास्थित कार्यालय प्रमुखज्यूहरुको मिति २०७६।०७।०६ गते बसेको बैठकको निर्णय ।
2076-07-07
07 कार्तिक
जिल्लास्थित कार्यालय प्रमुखज्यूहरुको मिति २०७६।०६।०५ गते बसेको बैठकको निर्णय ।
2076-07-07
07 कार्तिक
आ.ब. २०७६।०७७ सालको भाद्र महिनाको कार्यसम्पादन प्रगति विवरण
2076-06-06
06 अशोज
भर्खरै अध्यावधिक सामाग्रीहरु

नागरिक वडापत्र

हामीले प्रवाह गर्ने सेवाको जानकारी


नागरिक वडापत्रको प्रकार
शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी

कोठा नं : ९ कार्य सम्पादन गरिने समयः पेश भएकै दिन । | रु.१० को टिकट । |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : प्रकाश अधिकारी / स्थानीय प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षा शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : मेखबहादुर मंग्राती

वंशज नेपाली नागरिकता सम्बन्धी

कोठा नं : 11 प्रमाण पुगेकोमा पेश भएकै दिन ।  | नागरिकताका लागि रु. १०।– र प्रतिलिपीका लागि रु. १३।– को टिकट |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : मेखबहादुर मंग्राती

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता (महिलाका लागि) सम्बन्धीः

कोठा नं : 11  प्रमाण पुगेकोमा पेश भएकै दिन । नागरिकता लगायतका प्रमाणपत्रहरु सक्कल प्रति देखाउनु पर्ने हुँदा साथै लिई आउनु पर्नेछ । | दस्तुर : नागरिकताका लागि रु. १०।– र प्रतिलिपीका लागि रु. १३।– को टिकट |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : मेखबहादुर मंग्राती

कर्मचारी परिवारका लागि नागरिकता सम्बन्धी

कोठा नं : 11 प्रमाण पुगेकोमा पेश भएकै दिन । | नागरिकताका लागि रु. १०।– र प्रतिलिपीका लागि रु. १३।– को टिकट |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : मेखबहादुर मंग्राती

वंशज, वैवाहिक अंगीकृत, अंगीकृत तथा जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपिः

कोठा नं : 11 प्रमाण पुगेकोमा पेश भएकै दिन ।  | नागरिकताका लागि रु. १०।– र प्रतिलिपीका लागि रु. १३।– को टिकट |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : मेखबहादुर मंग्राती

नाबालक परिचय पत्र तथा प्रतिलिपि सम्बन्धी

कोठा नं : 11 प्रमाण पुगेकोमा पेश भएकै दिन । | नागरिकताका लागि रु. १०।– र प्रतिलिपीका लागि रु. १३।– को टिकट |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : मेखबहादुर मंग्राती

नाम, थर, उमेर फरक परेको विवरण सम्बन्धीः

कोठा नं : 11 प्रमाण पुगेकोमा पेश भएकै दिन ।  | नागरिकताका लागि रु. १०।– र प्रतिलिपीका लागि रु. १३।– को टिकट |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : मेखबहादुर मंग्राती

कुनै व्यहोरा प्रमाणित सम्बन्धी

कोठा नं : 11 प्रमाण पुगेकोमा पेश भएकै दिन । | नागरिकताका लागि रु. १०।– |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : मेखबहादुर मंग्राती

साविकमा जारी भएका नाता प्रमाणित प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि सम्बन्धीः

कोठा नं : 11 प्रमाण पुगेकोमा पेश भएकै दिन ।  | नागरिकताका लागि रु. १०।–  |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : मेखबहादुर मंग्राती

हातहतियार इजाजतः

कोठा नं : ९ प्रक्रिया पुगेकै दिन | रु १०।– को टिकट तथा हातहतियार खरखजाना नियमावली बमोजिम |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : प्रकाश अधिकारी / स्थानीय प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षा शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : मेखबहादुर मंग्राती

हातहतियार नामसारी सम्बन्धी

कोठा नं : ९  प्रक्रिया पुगेकै दिन नोट :  नागरिकता लगायत पेश भएका प्रमाणहरु सक्कल प्रतिहरु देखाउनु पर्ने हुंदा साथै लिई आउनुपर्नेछ ।   | रु १०।– को टिकट तथा हातहतियार खरखजाना नियमावली बमोजिम |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : प्रकाश अधिकारी / स्थानीय प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षा शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : मेखबहादुर मंग्राती

हातहतियार नवीकरण सम्बन्धीः

कोठा नं : ९ प्रक्रिया पुगेकै दिन | रु. १० को टिकट । जिल्ला र अञ्चल भित्रको नबिकरण दस्तुर रु.१५०।– देश भित्रको लागि दस्तुर रु.३००।–(विलम्ब शुल्क नियमानुसार)   |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : प्रकाश अधिकारी / स्थानीय प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षा शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : मेखबहादुर मंग्राती

हातहतियार इजाजत प्रतिलिपि सम्बन्धी

कोठा नं : ९ प्रक्रिया पुगेकै दिन | रु. १० को टिकट । (विलम्ब शुल्क नियमानुसार) |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : प्रकाश अधिकारी / स्थानीय प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षा शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : मेखबहादुर मंग्राती

विष्फोटक पदार्थ सम्बन्धी

कोठा नं : ९ कार्य सम्पादन गरिने समयः प्रक्रिया पुगेकै दिन | दस्तुर : रु. १० को टिकट । |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : प्रकाश अधिकारी / स्थानीय प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षा शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : मेखबहादुर मंग्राती

संस्था दर्ता सम्बन्धी

कोठा नं : ९ प्रक्रिया पुगेकै दिन | रु. १० को टिकट । दर्ता शूल्क रु. १०००। |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : प्रकाश अधिकारी / स्थानीय प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षा शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : मेखबहादुर मंग्राती

संस्था नवीकरण

कोठा नं : ९ प्रक्रिया पुगेकै दिन | रु. १० को टिकट । नवीकरण शूल्क रु. ५००। विलम्ब शुल्क नियमानुसार |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : प्रकाश अधिकारी / स्थानीय प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षा शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : मेखबहादुर मंग्राती

संस्थाको विधान संशोधन

कोठा नं : ९ प्रक्रिया पुगेकै दिन | रु. १० को टिकट  |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : प्रकाश अधिकारी / स्थानीय प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षा शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : मेखबहादुर मंग्राती

छापाखाना संचालन सम्न्नधी इजाजत

कोठा नं : ९ यथाशिघ्र | रु. १० को टिकट  |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : प्रकाश अधिकारी / स्थानीय प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षा शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : मेखबहादुर मंग्राती

संस्था दर्ता प्रमाण पत्र तथा स्वीकृत विधानको प्रतिलिपि सम्बन्धी

कोठा नं : ९ कार्य सम्पादन गरिने समयः प्रक्रिया पुगेकै दिन | रु. १० को टिकट र प्रत्येक पानाको रु ३।– का दरको टिकट |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : प्रकाश अधिकारी / स्थानीय प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षा शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : मेखबहादुर मंग्राती

जिल्लामा संस्थाको शाखा खोल्ने सम्बन्धी

कोठा नं : ९ प्रक्रिया पुगेकै दिन | रु. १० को टिकट  |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : प्रकाश अधिकारी / स्थानीय प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षा शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : मेखबहादुर मंग्राती

गुनासो तथा ठाडो उजुरी सम्बन्धी

कोठा नं : ९ यथाशिघ्र | रु. १० को टिकट  |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : प्रकाश अधिकारी / स्थानीय प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षा शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : मेखबहादुर मंग्राती

पत्रपत्रिका दर्ता सम्बन्धी

कोठा नं : ९ प्रक्रिया पुगेकै दिन | दैनिक रु. १०००।, अर्थ साप्ताहिक रु. ७००।, साप्ताहिक रु. ५००।, पाक्षिक रु. ३००। मासिक र अन्य रु. २००। |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : प्रकाश अधिकारी / स्थानीय प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षा शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : मेखबहादुर मंग्राती

जनजाती प्रमाणित सम्बन्धी

कोठा नं : ९ प्रक्रिया पुगेकै दिन | रु. १० को टिकट  |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : प्रकाश अधिकारी / स्थानीय प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षा शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : मेखबहादुर मंग्राती

दैवी प्रकोप सहायता वितरण सम्बन्धी

कोठा नं : ९ प्रक्रिया पुगेकै दिन | रु. १० को टिकट  |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : प्रकाश अधिकारी / स्थानीय प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षा शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : मेखबहादुर मंग्राती

कालो बजारी सम्बन्धीः

कोठा नं : ९ प्रक्रिया पुगेकै दिन | : निवेदनमा रु. १०। को टिकट |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : प्रकाश अधिकारी / स्थानीय प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षा शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : मेखबहादुर मंग्राती

पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2080-08-18 10:28:38

© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

Powered By: ProActive Developers