Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

पाँचथर, फिदिम

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर

पाँचथर, फिदिम

  • कार्यालय भवन


  • जोरपोखरी

  • याङवरक गा.पा क्षेत्रमा पाइने रेड पाण्डा

  • फिदिम बजार


  • कार्यालय परिसरमा निर्मित बगैचा

  • सादुटार

  • पाँचथर जिल्लाको नक्शा


  • कार्यालय परिसर बगैचा

  • जिल्ला प्रशासन कार्यालय

सबै सूचना
सबै समाचार
पुण्य प्रसाद ढकाल
पुण्य प्रसाद ढकाल

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

धनञ्जय कुमार शाह
धनञ्जय कुमार शाह

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सूचना अधिकारी)
9852676476